Özel Yatlar


 

2023 YILI BAĞLAMA KÜTÜĞÜ RUHSATNAMESİ HARÇ LİSTESİ 

XIII- Bağlama kütüğü ruhsatnamelerinden ve bunların vizelerinden alınacak harçlar:(5897 sayılı Kanunun 4 üncü maddesiyle eklenen bölüm. Yürürlük: 30/06/2009 – Düzeltme : 6770 sayılı Kanunun 4 üncü maddesiyle eklenen bölüm. Yürürlük : 27.01.2017) 10/8/1993 tarihli ve 491 sayılı Denizcilik Müsteşarlığının Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname hükümlerine göre oluşturulan bağlama kütüklerine kaydedilen gemi, deniz ve iç su araçlarına verilecek ruhsatnamelerden (Gemi, deniz ve iç su aracının boyuna göre):

 

 

TEKNE BOYU

HARÇ TUTARI

 5 metreden 8,99 metreye kadar olanlardan

3.507,75 TL

 9 metreden 11,99 metreye kadar olanlardan

7.019,25 TL

 12 metreden 19,99 metreye kadar olanlardan

14.041,50 TL

 20 metreden 29,99 metreye kadar olanlardan

28.086,15 TL

 30 metre ve üzerinde olanlardan alınır.

56.177,55 TL


Aracın boyunun tespitinde bir metreden küçük değerler dikkate alınmaz. Münhasıran deniz taşımacılığı ve balıkçılık faaliyetinde kullanılan gemi, deniz ve iç su araçları için alınacak ruhsatname ve yapılacak vize işlemleri bu bölümdeki harçlardan müstesnadır.

Harca tabi olmayan ( 4,99 metreye kadar ) teknelerin, Bağlama Kütük Ruhsatı Zayii olan ve Bağlama Kütük Ruhsatı Yıpranmadan dolayı Bağlama Kütük Ruhsatı yenileme işlemlerinde harç olarak, teknelerin boylarına göre olan Bağlama Kütük Harcı alınır.

Ancak Satış, Tekne Bilgileri Değişikliği gibi sebeplerle Bağlama Kütük Ruhsatı yenileme işlemlerinde Belge Harcı alınmaz. Teknelerin boylarına göre Bağlama Kütük Harcı alınır.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÖZEL TEKNELERDE DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN KONULAR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Türk Bayraklı Özel Yatlar için ödenen Motorlu Taşıtlar Vergisi Temmuz-2009 itibariyle kaldırılmış olup yerine“Bağlama Kütük Harcı adı altında Tekne Boyuna göre harç alınmaktadır.

Özel Yatlar için Bağlama Kütük Ruhsatnamesi alma mecburiyeti getirilmiştir.

Bağlama Kütük Ruhsatnamesi için harca tabi araçların harçlarını zamanında yatırarak, ruhsatlarına vize alması gerekmektedir.
 

Sadece Belediye Ruhsatı ile seyir eden yatlara Liman Tescili mecburiyeti getirildiğinden bu yatların liman kayıtlarının yaptırılması ve seyir donanımlarını tamamlayarak Bağlama Kütük ruhsatnamesi almaları gerekmektedir.

( 5897 sayılıKanunun 4 üncü maddesiyle eklenen bölüm. Yürürlük: 30/06/2009 )
Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname hükümlerine göre oluşturulan bağlama kütüklerine kaydedilen gemi, deniz ve içsu araçlarına verilecek ruhsatnamelerden ve bunların vizelerinden (Gemi, deniz ve içsu aracının boyuna göre)